Svet-Stranek.cz
Pohřební služba Přelouč

Informace pro pozůstalé:pohřby, kremace, kamenictví, kopání hrobů

Informace pro pozůstalé

Jak postupovat v případě úmrtí.


 •  Při úmrtí mimo zdravotnické zařízení - je nutno zavolat  praktického lékaře, nebo    službu první pomoci, který vystaví list o prohlídce mrtvého. • Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu  sociální péče - list o prohlídce mrtvého vystaví konající lékař, který zároveň rozhodne, zda je nutno převést zesnulého na oddělení patologie.


  Jakmile lékař zesnulého ohledal a vystavil List o prohlídce mrtvého, je možno volat pohřební službu. Převozy zesnulých u naší pohřební služby lze zajistit nepřetržitě i mimo pracovní dobu včetně víkendů a svátků
  na tel. čísle 777 86 86 04, 466 650 168


  Důležité upozornění: při úmrtí doma, nemocnici, domově důchodců nebo v jiném sociálním zařízení nejste povinni sjednávat pohřeb u pohřební služby, která je Vám někým doporučována, nebo byla přivolána k odvozu zesnulé/ho, ale zvolte a volejte pohřební službu, kterou jste si vybrali Vy. 
  Pokud potřebujete poradit, nabízíme Vám nezávaznou konzultaci na čísle 776 86 86 00, během které Vám budou zodpovězeny všechny Vaše dotazy.Jak zajistit a sjednat pohřeb?

Smuteční obřad, kremaci, nebo pohřeb do země lze sjednat na naší provozovně , nebo pokud preferujete klid a pohodlí Vašeho domova, lze sjednat pohřeb i u Vás, ve Vašem soukromí.

Doklady potřebné ke sjednání pohřbu

Pro sjednání obřadu jsou potřeba tyto doklady:

 • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
 • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého k uložení do rakve

Přímo na pohřební službě Vám pomůžeme zajistit také různé náboženské úkony, duchovní, sakrální prostor s hudbou apod.

Kolik stojí pohřeb?

Objednávat můžete tyto služby:

Pohřeb s provedením smutečního obřadu

Pohřeb bez provedení obřadu

Výše uvedené pohřební služby můžete elektronicky objednat přes internet, po odeslání objednávky Vás budeme do 60 minut kontaktovat a zařídíme vše potřebné k projednání objednaného pohřbu.

Garantujeme nejnižší cenu za pohřeb v okolí 

Pracovní volno na pohřeb

Na pohřební obřad máte možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

 • Dva dny čerpáme volno při úmrtí jednoho z manželů, druha, družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob.
 • Jeden den máme k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela(ky), jakož i manžela(ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
 • Na nejvýše nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máme právo k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.

Pozn.: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nám zaměstnavatel poskytně na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance.

Tyto informace byly zpracovány podle informační publikace Ministerstva pro místní rozvoj - Pohřeb a jeho organizace, kterou si můžete stáhnout.


Potřebné informace

Co dělat při úmrtí doma?

V ordinačních hodinách volejte obvodního lékaře zemřelého, mimo ně číslo 155. Po odchodu lékaře volejte pohřební službu a domluvte se, kdy si přejete zemřelého převézt. Dostavte se nejlépe následující den na pohřební službu.

Co dělat při úmrtí v nemocnici či jiných zařízeních?

Dostavte se nejlépe následující den na pohřební službu. Telefonicky můžete objednat sjednání služeb i u Vás doma.

Jaké doklady u nás potřebujete?

Je nutné přinést rodný list a občanský průkaz zemřelého. V případě úmrtí jednoho z manželů doložíte ještě oddací list a rodné číslo druhého z manželů.
Vyřizuje-li pohřeb někdo z dětí a druhý z rodičů již také nežije, je třeba vzít s sebou i rodný list vyřizovatele pohřbu, syna nebo dcery, příp. vnoučete, kvůli prokázání přímého příbuzenského vztahu. Doklady Vám budou vráceny společně s úmrtním listem do 30 dnů.
Je nutné vždy dokládat originál písemností.

Jak vyřídit pojistky?

Všechny uzavřené pojistky si vyřizuje objednatel sám po pohřbu u pojišťovny, u níž byla pojistka uzavřena.
V případě pojištění u Pojišťovny Spolku přátel žehem můžete kontaktovat:

Nárok na pracovní volno:

Při úmrtí zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy a to:

 1. na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 2. na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
 3. na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob (Nařízení vlády č.590/2006 Sb.)

Nárok na pohřebné:

Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Žádost o pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné
 1. Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb
  1. dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
  2. osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území České republiky.
 2. Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a).(Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
Pohřebné vyplácí systém státní sociální podpory. Nárok na pohřebné má objednavatel pohřbu splňující výše uvedené podmínky. O pohřebné se žádá na kontaktních místech systému státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti je nutné předložit úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu(potřebné formuláře obdržíte v místě, kde žádáte o pohřebné).

Náklady spojené s vyřízením pohřbu

Konečná cena celého pohřbu je stanovena individuálně. Je dána především výběrem rakve, druhem a množstvím květinových darů, rostlé nebo umělé květy, přepravní vzdáleností.
Nezávaznou kalkulaci nákladů Vám ochotně sdělíme telefonicky, e-mailem nebo na našich kontaktních místech (v případě finančních potíží je možné se dohodnout i na splátkovém kalendáři).